Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

17.07.2015

Raport bieżący nr 52/2015

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że w dniu 17.07.2015 roku otrzymał następujące pismo w sprawie pośredniego nabycia akcji PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.