Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

07.03.2017

Raport bieżący nr 17/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.03.2017r. otrzymał ze spółki INNOVATIVE COMMERCE AS z siedzibą w Pradze, Republika Czeska zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 69a ust. 3 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia spółki INNOVATIVE COMMERCE AS w Pradze.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu