Zawiadomienie o pośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

05.08.2015

Raport bieżący nr 59/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05.08.2015r. otrzymał od Pani Danuty Rączkowskiej podmiotu dominującego wobec akcjonariusza Spółki – spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.