Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych

25.05.2017

Raport bieżący nr 34/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.05.2017 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 17 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23.05.2017 r.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu