Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie

18.02.2021

Raport bieżący nr 14/2021

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku wpłynęły do Spółki zawiadomienia złożone przez Damiana Patrowicza oraz PATRO INVEST sp. z o.o. w likwidacji _numer KRS 0000657016_ w trybie wykonania obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. o zbyciu, w wyniku realizacji umów sprzedaży, 142959 sztuk akcji Spółki przez akcjonariusza spółki PATRO INVEST sp. z o.o. w likwidacji. Wyżej przytoczona sprzedaż jest jednym z etapów realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej zawartej dnia 1 lutego 2020 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu
Agnieszka Gujgo, Operator ESPI