Zawarcie przez Spółkę AD.DRĄGOWSKI S.A umowy z podmiotem powiązanym, Spółką Reiton Plus Sp. z o.o.

23.12.2009

Raport bieżący nr 58/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2009 roku Spółka zawarła umowę z podmiotem powiązanym Spółką Reiton Plus Sp. z o.o., powiązanie osobowe poprzez udziałowca Spółki, którym jest Lech Drągowski – znaczący akcjonariusz Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz Małgorzata Drągowska – Prezes Zarządu Spółki i Barbara Szczerbińska – siostra Prezesa Zarządu.
Zgodnie z zawartą umową Spółka Reiton Plus Sp. z o.o. zobowiązała się za wynagrodzeniem zarządzać i administrować portalem ogłoszeniowo – społecznościowym www.cret.pl będącym własnością AD.DRĄGOWSKI S.A. Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.