Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

08.10.2010

Raport bieżący nr 32/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (data zatwierdzenia: 07.10.2010 r.), sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 6.000.000 akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 6.000.000 akcji serii E, 2.400.000 praw poboru akcji serii E, do 6.000.000 praw do akcji serii E oraz 500.000 akcji serii A2 spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.