Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

15.05.2015

Raport bieżący nr 28/2015

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 14.05.2015r.
wypowiedział zawartą w dniu 27.04.2009 r. umowę o pełnienie funkcji animatora emitenta przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. – Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.

Zarząd informuje, że Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu jej wypowiedzenia tj. z dniem 31.08.2015 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Członek Zarządu – Danuta Grelewicz Podgórska
Prezes Zarządu – Drągowski Lech