Wypowiedzenie przez Emitenta umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych Emitentów

17.02.2009

Raport bieżący nr 4/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2009 roku wpłynęła do Spółki informacja w sprawie utraty uprawnień do badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta oraz podmiot, który badał sprawozdania finansowe Emitenta, w związku z tym Emitent wypowiedział umowę zawartą na badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych Emitenta. Zarząd Spółki wystąpił do kilku podmiotów z prośbą o złożenia stosownej oferty.

Podstawa prawna:
paragraf 5.1. pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.