Wykreślenie akcji Emitenta z list uczestników indeksów giełdowych WIG oraz WIG-Poland

05.10.2011

Raport bieżący nr 39/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż otrzymał Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 października 2011 r. (Główny Rynek GPW), w treści którego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z dnia 16 stycznia 2007 roku z późn. zm., w wyniku korekty nadzwyczajnej po sesji w dniu 5 października br. z list uczestników poszczególnych indeksów giełdowych zostaną wykreślone akcje osiemnastu spółek, w tym akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
Operacja wykreślenia akcji poszczególnych spółek portfeli wyżej wymienionych indeksów wynika z ich metodologii zgodnie, z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki zakwalifikowane do segmentów MINUS 5 i LISTA ALERTÓW i/lub zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.