Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

07.01.2013

Raport bieżący nr 1/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Załączniki: