Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010

19.01.2011

Raport bieżący nr 11/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Załączniki: