Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008

24.02.2009

Raport bieżący nr 6/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl.

Załączniki: