Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.

29.06.2018

Raport bieżący nr 23/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2018r.

Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o. w likwidacji
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 7.658.244
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 7.658.244
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 38,64 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu