Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014 roku.

28.05.2015

Raport bieżący nr 37/2015

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26.05.2015 roku.

Akcjonariusz: Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 742.504
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.393.504
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 55,82 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 90,54 %

Akcjonariusz: Ratyński Paweł
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 140.560
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 140.560
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 5,63 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 9,13 %

Osoby reprezentujące spółkę
Mateusz Kierzkowski –Prezes Zarządu