Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 23.10.2015 r

23.10.2015

Raport bieżący nr 77/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25.09.2015r., które kontynuowane było dniu 23.10.2015 roku.

Akcjonariusz: Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 997.504
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.648.504
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 0,74 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 92,14 %

Akcjonariusz: Paweł Ratyński
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 140.560
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 140.560
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 0,06 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 7,86 %