Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.10.2018 roku

23.10.2018

Raport bieżący nr 41/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.10.2018r.

Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o. w likwidacji
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3.336.666
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.336.666
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 25,12 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu