Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18.08.2020 r.

18.08.2020

Raport bieżący nr 20/2020

Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Płocku _”Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18.08.2020 roku:

1_Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku
– liczba akcji oraz głosów z akcji: 741 000
– udział w głosach na WZ –100 %
– udział w ogólnej liczbie głosów – 10,59 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu