Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 14.05.2014 r.

15.05.2014

Raport bieżący nr 10/2014

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 14 maja 2014 roku.

1.Drągowski Lech – 11.168.000 (41,18%) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2.Drągowska Małgorzata – 3.572.000 (13,17%) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3.Drągowski Łukasz – 2.200.000 (8,11%) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.