Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 29.06.2009 r.

03.07.2009

Raport bieżący nr 43/2009

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 29 czerwca 2009 roku.

1.Drągowski Lech – 12.648.000 (62,93%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 61,9% w ogólnej liczbie głosów.
2.Drągowska Małgorzata – 4.052.000 (20,16%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 20,00% ogólnej liczby głosów.
3.Drągowski Łukasz – 3.400.000 (16.92%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 16,59% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.