Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 15.06.2011 r.

16.06.2011

Raport bieżący nr 22/2011

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 15 czerwca 2011 roku.

1.Drągowski Lech – 11.848.000 (42,31%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 43,44% w ogólnej liczbie głosów.
2.Drągowska Małgorzata – 3.852.000 (13,76%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 14,41% ogólnej liczby głosów.
3.Drągowski Łukasz – 3.200.000 (11,43%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 11,64% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.