Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.11.2020

30.11.2020

Raport bieżący nr 31/2020

Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Płocku przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.11.2020 roku:
1 Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku
– liczba akcji oraz głosów z akcji:1 380 168
– udział w głosach na WZ -100 %
– udział w ogólnej liczbie głosów – 19,72 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu