Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 21.01.2021 r.

21.01.2021

Raport bieżący nr 5/2021

Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 21.01.2021 r.

1.Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku
– liczba akcji oraz głosów z akcji: 1 380 168
– udział w głosach na WZ –100 %
– udział w ogólnej liczbie głosów – 19,72 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu