Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 20.08.2014 r.

20.07.2014

Raport bieżący nr 27/2015

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 20 sierpnia 2014 roku.

1.Drągowski Lech – 11.168.000 (41,18%) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2.Drągowska Małgorzata – 3.572.000 (13,17%) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.