Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

06.03.2009

Raport bieżący nr 7/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że uchwałą z dnia 05 marca 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z trzema ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i zawarcia z nim umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki. Nastąpiło to zgodnie z art. 66 Ustawy o rachunkowości. Wybranym podmiotem jest firma KADIS: Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie przy ul. Niegodzisza 11, podmiot jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1891. Badanie sprawozdań finasowych przeprowadzać będzie biegły rewident Ryszard Sobkowiak wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 8726/6868. Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranego podmiotu i biegłego rewidenta. Umowa zawarta będzie na okres pięciu lat.

Podstawa prawna:
Par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.