Wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW

18.11.2010

Raport bieżący nr 45/2010

Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW praw do nowych akcji serii E spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Podstawa prawna:
§ 9 ust. 1 Regulaminu Giełdy.