Wdanie warrantów subskrypcyjnych akcji serii G Spółki

22.09.2017

Raport bieżący nr 56/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017r. z dnia 24.05.2017r. w sprawie nabycia akcji własnych, niniejszym informuje, że w dniu 22.09.2017r. Emitent dokonał wydania na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_ 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G Emitenta.

Emitent wyjaśnia, że zbycie przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. na rzecz Emitenta w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. 741.000 akcji Emitenta, uprawia spółę RACZAM Sp. z o.o. do objęcia warrantów subskrypcyjnych akcji serii G Spółki liczbie równiej zbytych akcji.

Emitent informuje, że wydanie 741.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii G na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. nastąpiło nieodpłatnie, każdy z warrantów uprawnia spółkę RACZAM Sp. z o.o. do objęcia jednej akcji serii G Emitenta, cena emisyjna akcji serii G ustalona została na poziomie 0,18 zł za każdą akcję.
Warranty są niezbywalne i mogą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od dokonania ich przydziału i nie później niż w terminie do dnia 31.03.2020r.

O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 23.05.2017r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu