Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.

07.05.2019

Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd Spółki Palatynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu 30.04.2019 r. w zakresie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki zawartego na stronie 52 Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018, niniejszym w załączeniu przekazuje oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie dokonanej oceny sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w formie odrębnego dokumentu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu