Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 39/2010 – rejestracja przez KDPW papierów wartościowych spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

16.11.2010

Raport bieżący nr 43/2010

W uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 39/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Komunikatem Działu Operacyjnego z dnia 15 listopada 2010 roku poinformował spółkę, iż w dniu 17 listopada 2010 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

EMITENT: AD.DRĄGOWSKI S.A.
Kod ISIN: PLADDRG00015
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 500.000 akcji
Uchwała Zarządu KDPW S.A. Nr 700/10 z dnia 12.11.2010 r.
Przejęcie PDA – kod ISIN: PLADDRG00064
Łączna liczba papierów po rejestracji: 2.900.000.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.