Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 3/2011 dotyczącego rejestracji papierów wartościowych spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. złożonych w KDPW

13.01.2011

Raport bieżący nr 9/2011

W uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 3/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Komunikatem Działu Operacyjnego z dnia 12 stycznia 2011 roku (DO/ZW/74/2011), poinformował spółkę, iż w dniu 14 stycznia 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

EMITENT: AD.DRĄGOWSKI S.A.
Kod ISIN: PLADDRG00015
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 6.000.000 akcji
Uchwała Zarządu KDPW S.A. Nr 22/11 z dnia 10.01.2011 r.
Przejęcie PDA – kod ISIN: PLADDRG00098
Łączna liczba papierów po rejestracji: 8.900.000.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.