Umorzenie akcji własnych

18.06.2020

Raport bieżący nr 11/2020

Spółka Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.06.2020. przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu