Umorzenie akcji własnych

20.05.2019

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.05.2019. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu