Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

20.06.2013

Raport bieżący nr 10/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbytego w dniu 19 czerwca 2013 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad.

Załączniki: