Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

11.01.2012

Raport bieżący nr 5/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 11 stycznia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad.

Załączniki: