Uchwała KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki

21.10.2016

Raport bieżący nr 39/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na wniosek Emitenta w dniu 20.10.2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 692/16 w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW.

Obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki w KDPW zostanie dokonane z dniem 25.10.2016r. z dotychczasowej wartości nominalnej 7,50 zł każda akcja do wartości 0,10 zł każda akcja.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
Emitent o treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. informował raportem bieżącym nr 16/2016 z dnia 07.03.2016r, o rejestracji zmian Statutu Spółki Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2016 z dnia 23.09.2016r.

Pełna treść uchwały nr 692/16 z dnia 20.10.2016r. Zarządu KDPW S.A. w Warszawie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: