Uchwała KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

13.08.2013

Raport bieżący nr 14/2013

Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 634/13, z treści której wynika, iż na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po dokonanej zmianie wartości nominalnej akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przeprowadzonej w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki, wartość nominalna akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oznaczonych kodem PLADDRG00015 wynosi 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy).
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.