Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.05.2015r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 25.06.2015r. do godz. 10.00

26.05.2015

Raport bieżący nr 31/2015

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2015r.

Emitent informuje, że zgłoszone zostały sprzeciwy do następujących uchwał:
uchwała porządkowa nr 1, uchwała nr 16, uchwała nr 17, uchwała 26.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 25.06.2015r. do godziny 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Spółki przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie.

Załącznik: