Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018r. – ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

29.06.2018

Raport bieżący nr 24/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018r.

Ponadto PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku podjęło uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 27 lipca 2018r. do godziny 13.00. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLATYNOWE INWESTYCJE SE kontynuowane będą w siedzibie spółki w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu