Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.04.2016r.

29.04.2016

Raport bieżący nr 26/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.04.2016r.

Emitent informuje, że jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29.04.2016r.: Uchwała nr 23 oraz sprzeciw w trybie art. 429 par.1 k.s.h do uchwały nr 3.

Załączniki: