Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie w obradach

27.07.2018

Raport bieżący nr 27/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie obradach ogłoszonej 29.06.2018r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie w obradach

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu