Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie w dniu 25.06.2015r. – ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 15 lipca 2015r. do godziny 10:00

26.06.2015

Raport bieżący nr 42/2015

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2015r. kontynuowane po przerwie ogłoszonej w dniu 26.05.2015r.
Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 15.07.2015r. do godziny 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie.

Emitent informuje, że zgłoszone zostały sprzeciwy do następujących uchwał:
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2015r. kontynuowanego po przerwie.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu

Załączniki: