Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r.

21.06.2017

Raport bieżący nr 42/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu