Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 02.12.2015r.

02.12.2015

Raport bieżący nr 100/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 02.12.2015r.
Zarząd Emitenta informuje również, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ze względu na fakt, że na Walnym Zgromadzeniu nie została podjęta żadna uchwała z której wynikałyby zmiany Statutu Spółki.

Załączniki: