Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.10.2018r.

23.10.2018

Raport bieżący nr 42/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.10.2018r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu