Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.10.2015r.

23.10.2015

Raport bieżący nr 75/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.09.2015r. kontynuowane po przerwie w dniu 23.10.2015r.

Załączniki: