Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.03.2016r.

07.03.2016

Raport bieżący nr 16/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.03.2016r.

Emitent informuje, że jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do następujących uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 07.03.2016r.: Uchwała nr 5, Uchwała nr 7 oraz sprzeciw w trybie art. 429 par. 1 k.s.h. do uchwały nr 4.

Załączniki: