Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2018r., ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 02.02.2018r

03.01.2018

Raport bieżący nr 2/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2017r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 02.02.2018r. do godziny 12.00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w siedzibie Spółki.

Załącznik:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu