Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.02.2018r.

02.02.2018

Raport bieżący nr 12/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.02.2017r., które kontynuowane było po przerwie ogłoszonej w dniu 03.01.2018r

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu