Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG

08.12.2017

Raport bieżący nr 67/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2017 oraz 64/2017 z dnia 30.11.2017r. informuje, że w dniu 08.12.2017r w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238 _5375_ pod Poz. 45940, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury uzyskania statusu spółki europejskiej, wymagane na podstawie art. 21 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej _Rozporządzenie SE_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu