Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2008

26.09.2008

Raport bieżący nr 8/2008

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2008.

1. Raporty kwartalne:

– raport za III kwartał 2008 roku – 04 listopada 2008 roku

2. Raport za I półrocze 2008 roku – 30 września 2008 roku Podstawa prawna przekazania raportu:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 100 ust. 4